หัตถกรรมจักสานไม้ไผ่
150 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: หัตถกรรมพื้นบ้าน

ที่ตั้ง: จังหวัดเพชรบุรี อำเภอหนองหญ้าปล้อง
อบต.หนองหญ้าปล้อง

ขนาดบรรจุภัณฑ์: -

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


เป็นอาชีพเสริมหลังจากทำเกษตรกรรมจึงจัดตั้งกลุ่ม โดยหาวัตถุดิบในชุมชนซึ่งมีจำนวนมากได้แก่ป่าไผ่ ซึ่งคนในชุมชนมีฝีมือในการทำการจักสานช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0998641311
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 60 ครั้ง