น้ำฝาง
15 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรแปรรูป ประเภทสมุนไพร

ที่ตั้ง: จังหวัดเพชรบุรี อำเภอหนองหญ้าปล้อง
อบต.หนองหญ้าปล้อง

ขนาดบรรจุภัณฑ์: 300 มล.

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


เป็นการนำสมุนไพรที่ปลูกในชุมชน มาทำเครื่องดื่มสมุนไพรที่มีประโยชน์และมีความแตกต่างๆไม่เหมือนใคร และมีความสะอาด ไม่หวานมากช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0847712641
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 307 ครั้ง