น้ำผึ้งโพรงไทย
350 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ (เช่น น้ำสมุนไพร น้ำผัก น้ำผลไม้)

ที่ตั้ง: จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอท่าศาลา
อบต.หัวตะพาน

ขนาดบรรจุภัณฑ์: 700 มิลลิลิตร

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


จากสภาพแวดล้อมข้างบ้านในตำบลหัวตะพาน เป็นป่าธรรมชาติมีน้ำอุดมสมบูรณ์เป็นที่อาศัยของผึ้งธรรมชาติ จึงทำให้เกิดแรงบันดาลใจ ให้มีการเลี้ยงผึ้งโพรงไทยขึ้นในปี พ.ศ. 2552 เพื่อบริโภคในครัวเรือนต่อมาเหลือจากบริโภคได้นำมาจำหน่ายช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0836435166
Facebook : สุจิตรา บ้านผึ้งท่าศาลา จันทรชิต คำสุกใส
Line ID : 0836435166
E-mail address : j.sujittra.043@hotmail.com


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 59 ครั้ง