ตระกร้าใส่ผัก (เข่งใส่ผัก)
500 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: อื่นๆ

ที่ตั้ง: จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอหล่มสัก
อบต.ลานป่า

ขนาดบรรจุภัณฑ์: 1 แถว (1 เถา)

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


กลุ่มจักสานเข่งใส่ผัก ตั้งอยู่ริมแม่น้ำป่าสัก กลุ่มชนส่วนใหญ่อพยพมาจากถิ่นอื่น เช่น เหนือ, อิสาน ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร ถ้าว่างจากการทำการเกษตรจึงมีการรวมกลุ่มกันทำจักสานเข่งเพื่อบรรจุ ผัก ขายให้กับ ชาวสวนช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : -
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 40 ครั้ง