น้ำมันเหลือง
80 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรแปรรูป ประเภทสมุนไพร

ที่ตั้ง: จังหวัดระยอง อำเภอบ้านค่าย
อบต.ตาขัน

ขนาดบรรจุภัณฑ์: 50 กรัม

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 09486225546
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 245 ครั้ง