น้ำมันเขียว
80 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรแปรรูป ประเภทสมุนไพร

ที่ตั้ง: จังหวัดระยอง อำเภอบ้านค่าย
อบต.ตาขัน

ขนาดบรรจุภัณฑ์: ขวด

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


เพื่อให้ชุมชนเกิดรายได้ช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 038018571
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 198 ครั้ง