ไตปลาแห้ง
20 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: อาหารแปรรูป

ที่ตั้ง: จังหวัดสตูล อำเภอควนกาหลง
อบต.อุใดเจริญ

ขนาดบรรจุภัณฑ์: 135 กรัม/กระปุก

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


แกงไตปลาเป็นอาหารท้องถิ่นของชาวใต้เดิมมีเป็นประเภทแกง การเก็บไว้รับประทานหรือการพกพาเดินทางไม่สะดวก กลุ่มสตรีผัง 1 จึงได้ประยุกต์ให้เป็นอาหารที่สามารถสะดวกต่อการรับประทานหรือการเดินทาง หรือการเก็บรักษา ด้วยฝีมือการทำอาหารที่ขึ้นชื่อของกลุ่มสตรีหมู่ที่ 1 สไตล์รสชาติชาวใต้แท้ๆ จึงได้เป็น ไตปลาแห้ง ที่มีรสชาติเข้มข้น อร่อย ถูกหลักอนามัยช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 099- 3072936
Facebook : yupin2936@gmail.com
Line ID : 099- 3072936
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 88 ครั้ง