ผักสวนครัว
20 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรไม่แปรรูป ประเภทผัก

ที่ตั้ง: จังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอสุวรรณภูมิ
อบต.นาใหญ่

ขนาดบรรจุภัณฑ์: -

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


เป็นผักที่ปลูกตามพื้นบ้านช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 096-1454239
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : ream.2529@gmail.com


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 45 ครั้ง