หน่อไม้ทอดกรอบ
35 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: อาหารแปรรูป

ที่ตั้ง: จังหวัดสตูล อำเภอควนกาหลง
อบต.ทุ่งนุ้ย

ขนาดบรรจุภัณฑ์: ถุง

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


ตำบลทุ่งนุ้ย เป็นตำบลที่มีภูมิศาสตร์ที่เป็นป่า เขา อุดมสมบูรณ์ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นหลัก เช่น ทำสวนยางพารา ผลไม้ต่างๆ และ ผลผลิตที่ขึ้นตามธรรมชาติ ประกอบกับชาวบ้านปลูกเพื่อเป็นอาชีพเสริม เช่น หน่อไม้ เห็ด ผักกูด เป็นต้น เมื่อ 2 ปีที่ผ่าน คุณอรัญนารถ ฉลาดเลิศ ซึ่งเป็นเกษตรกร และขยันขันแข็ง ทำอาชีพเสริม โดยการเป็นวิทยากร ด้านการทำขนมต่างๆ ให้แก่วิทยาลัยชุมชนจังหวัดสตูล ระยะหลังมีปัญหาบางหมู่บ้านในตำบลมีภาวะหน่อไม้ล้นตลาด จึงคิดค้นวิธีแปรรูปหน่อไม้ะพื่อทำขนม แต่หน่อไม้ชุบแป้งทอดกรอบไม่ติดแป้ง ทดลองสูตรต่างๆ ก็ไม่ติด กระทั่งเดือนกันยายน 2560 จากประสบการณ์ และความมุ่งมั่นตั้งใจ คุณอรัญนาถ สามารถที่จะคิดสูตรผสมแป้ง 4 ชนิดเข้าด้วยกัน โดยมีสัดส่วนที่อย่างลงตัว เช่น แป้งทอดกรอบ แป้งข้าวเจ้า แป้งมัน แป้งเค็ก จนทอดหน่อไม้ได้อร่อย กรอบ นุ่ม และหอมกรุ่น แล้วได้ทดลองกับผลผลิตทางการเกษตรต่างๆ เช่น ผักกูด มะละกอ เห็ด ดอกอัญชัญ ได้ไปร่วมแสดงสินค้าตามงานต่างๆ ขายตามตลาดทั่วไปในสตูล ทีวี ได้จัดทำรายการส่งเสริมการขาย มีหน่วยงานราชการให้การสนับสนุน จนสินค้าแพร่หลายเป็นที่ยอมรับของตลาด ในด้านรสชาติ และมีแพ็คกิ้งที่ดูดีช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0812775573
Facebook : เจ้าแม่ แพทย์ตำบล
Line ID : 0937573511
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 697 ครั้ง