ก้อนเห็ดนางฟ้า,เห็ดนางฟ้าปลอดาสารพิษ
8 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรอินทรีย์

ที่ตั้ง: จังหวัดสตูล อำเภอควนกาหลง
อบต.อุใดเจริญ

ขนาดบรรจุภัณฑ์: 1 ก้อนเห็ด ขนาด 500 กรัม

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


พื้นที่หมู่ที่ 7 ได้มีการรวมกลุ่มเพาะเห้ดนางฟ้าเพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กับประชาชนในพื้นที่ กรรมวิธีต่างๆในการเพาะเห็ดจะไม่มีการใช้สารเคมี และมีการลดต้นทุนการผลิตด้วยการใช้ความร้อนจากเตาชีวมวลที่คิดสร้างสรรค์ โดยผู้ใหญ่อนันต์ หนูขาว (ผู้ใหญ่หัวใจพอเพียงของชาวชุมชน)ช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : -
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 51 ครั้ง