ขนมพื้นบ้าน
10 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: อาหารว่างไทย (เช่น กระทงทอง ปั้นขลิบนึ่งไส้ต่างๆ)

ที่ตั้ง: จังหวัดสตูล อำเภอควนกาหลง
อบต.ควนกาหลง

ขนาดบรรจุภัณฑ์: ถุง/กล่อง

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


ด้วยกลุ่มสตรีบ้านเขาไคร หมู่ที่ 6 นำโดย นางรัตนิดา สลีหมีน ประธานกลุ่มสตรีบ้านเขาไคร หมู่ที่ 6 ได้มีการรวมกลุ่มกันเพื่อจะใช้เวลาว่างหลังจากการทำงานหลักให้เกิดประโยชน์และเป็นการหารายได้เสริมให้กับครอบครัว จึงได้ร่วมกันคิดทำขนมพื้นบ้าน เช่น ขนมโรตีกรอบ ขนมไข่หน้าฝอยทอง และขนมกะหรี่ปั๊บไส้ถั่ว โดยการได้รับการฝึกอบรมการทำขนมจากศูนย์ฝึกอาชีพและคนรุ่นหลังที่มีความรู้เป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์การทำขนมให้แก่กลุ่มสตรีช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 099-4026189
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 265 ครั้ง