ถุงย่าม
350 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: ของใช้และของที่ระลึก

ที่ตั้ง: จังหวัดลำพูน อำเภอบ้านธิ
เทศบาลตำบลบ้านธิ

ขนาดบรรจุภัณฑ์: 1 ผืน

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


บ้านธิ เป็นชุมชนที่มีประชากรอาศัยอยู่ 3 ชาติพันธุ์ ได้แก่ ไตลื้อ ไตยอง ไตยวน จึงทำให้มีทุนทางวัฒนธรรม ที่เป็นเอกลักษณ์หลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านภาษา อาหาร ศิลปวัฒนธรรม การแต่งกาย และยังคงยึดถือวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม แบบบรรพบุรุษที่สำคัญไว้เป็นอย่างดีช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0800782610
Facebook : ผ้าทอไทลื้อ บ้านธิลำพูน
Line ID : -
E-mail address : Cavariar@hotmail.com


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 277 ครั้ง