ผัก ผลไม้ ปลอดสารพิษ
50 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรไม่แปรรูป ประเภทผัก

ที่ตั้ง: จังหวัดลพบุรี อำเภอพัฒนานิคม
อบต.ชอนน้อย

ขนาดบรรจุภัณฑ์: กิโลกรัม

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


0ช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0814484680
Facebook : 0
Line ID : 0
E-mail address : 0


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 59 ครั้ง