ข้าวโพด
20 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรไม่แปรรูป ประเภทผลไม้

ที่ตั้ง: จังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอจังหาร
เทศบาลตำบลดินดำ

ขนาดบรรจุภัณฑ์: ถุง

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


เมื่อว่างจากการทำนา สมาชิกในบ้านจะช่วยกันทำไร่ข้าวโพดหวาน และข้าวโพดสาลี ซึ่งเป็นที่นิยมรับประทานของคนในพื้นที่ ในการขายจะขายทั้งแบบผลสด และแบบนำมาต้มบรรจุถุงจำหน่ายตามหมู่บ้านช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0888795602
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 57 ครั้ง