สินค้าเกษตร
10 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรไม่แปรรูป ประเภทผัก

ที่ตั้ง: จังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอจังหาร
เทศบาลตำบลดินดำ

ขนาดบรรจุภัณฑ์: กำ

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


ปลูกผักหมุนเวียนตามฤดูกาล ในพื้นที่รอบรั้วบ้าน ชนิดใดที่มีจำนวนมากเกินรับประทานก็จะนำมาขายเพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว โดยในการปลูกจะใช้ปุ๋ยคอกแทนปุ๋ยเคมี และไม่ใช้ยาฆ่่าแมลงช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0810582912
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 41 ครั้ง