สินค้าเกษตร
20 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรแปรรูป ประเภทผัก

ที่ตั้ง: จังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอจังหาร
เทศบาลตำบลดินดำ

ขนาดบรรจุภัณฑ์: ขวด (20 บาท) ถุง (30 บาท) กระปุก (50 บาท)

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


พื้นที่ว่างๆ หลังบ้าน ปลูกไผ่เพื่อไว้ใช้ประโยชน์จากลำต้นและเป็นร่มเงา ส่วนหน่อไม้นำมาประกอบเป็นอาหาร เห็นว่าไผ่เริ่มมีประโยชน์ในการใช้สอยมากขึ้นจึงได้ขยายพื้นที่ปลูก ในช่วงฤดูฝนมีหน่อไม้ออกมากจึงได้นำมาแปรรูปเป็นหน่อไม้ดอง เพื่อเก็บไว้บริโภคได้นานๆ เมื่อมีมากเกินรับประทานจึงนำมาขายเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0894164669
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 124 ครั้ง