ผลไม้
100 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรไม่แปรรูป ประเภทผลไม้

ที่ตั้ง: จังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอสุวรรณภูมิ
อบต.นาใหญ่

ขนาดบรรจุภัณฑ์: ใส่ถุงสำเร็จรูป

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


ไปรับผลไม้มาจากแหล่งส่งผลไม้ช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 084-6132178
Facebook : -
Line ID : 084-6132178
E-mail address : ream.2529@gmail.com


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 38 ครั้ง