ขนมพื้นบ้านมุสลิม
100 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: อาหารหวานท้องถิ่น

ที่ตั้ง: จังหวัดสตูล อำเภอละงู
อบต.ปากน้ำ

ขนาดบรรจุภัณฑ์: ถุง

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


เป็นการรวมตัวของกลุ่มแม่บ้านหมู่ที่6 บ้านท่ามาลัย ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล ตั่งแต่ปีพ.ศ.2547 เป็นแหล่งเรียนรู้งานวิจัยเพื่อถ้องถิ่น ด้านเศรษฐกิจชุมชน โครงการ ฟื้นฟูขนมพื้นบ้านมุสลิม โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)สำนักงานภาคช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : -
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 232 ครั้ง