โฮมเสตย์ กลุ่มจัดการท่องเที่่ยวบ้านในวง
501-1,000 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: โฮมสเตย์

ที่ตั้ง: จังหวัดระนอง อำเภอละอุ่น
อบต.ละอุ่นเหนือ

ขนาดบรรจุภัณฑ์: -

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


เป็นการรวมกลุ่มของสมาชิกทั้งตำบลในวงเหนือ ตำบลในวงใต้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่่ยว โดยได้รับการสนับสนุนทั้งจากชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชนช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0801472150
Facebook : นายสมชาย ทิศกระโทกบ้านในวงโฮมเสตย์
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 194 ครั้ง