ไม้กวาด
50 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: หัตถกรรมพื้นบ้าน

ที่ตั้ง: จังหวัดระนอง อำเภอละอุ่น
อบต.ละอุ่นเหนือ

ขนาดบรรจุภัณฑ์: เล็ก ใหญ่

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


เป็นการรวมกลุ่มแม่บ้านที่ว่างจากการทำสวนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จนเป็นที่มาของรายได้ ม.3 ต.ในวงเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนองช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0935841665
Facebook : -
Line ID : 0935841665
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 32 ครั้ง