ผัก ผลไม้
20 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรไม่แปรรูป ประเภทผลไม้

ที่ตั้ง: จังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอจังหาร
เทศบาลตำบลดินดำ

ขนาดบรรจุภัณฑ์: กล้วยไข่ 1 หวี (20 บาท) / มะม่วง 1 กิโลกรัม (35 บาท)

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


เป็นผักและผลไม้ที่เดิมปลูกไว้รับประทานภายในครัวเรือน ภายหลังจึงขยายพันธ์เพิ่มเพื่อสร้างรายได้ให้ครัวเรือน โดยในการปลูกไม่ใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0878079836
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 32 ครั้ง