หอมขาว หอมแดง
100 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรอินทรีย์

ที่ตั้ง: จังหวัดลำพูน อำเภอลี้
เทศบาลตำบลแม่ตืน

ขนาดบรรจุภัณฑ์: มัดปุ๊ก

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


เป็นหอมขาว หอมแดงช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0817649121
Facebook : นธภรณ์ จิรส
Line ID : 0
E-mail address : 0


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 46 ครั้ง