ลำไยอบแห้ง
200 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรแปรรูป ประเภทผลไม้

ที่ตั้ง: จังหวัดลำพูน อำเภอลี้
เทศบาลตำบลแม่ตืน

ขนาดบรรจุภัณฑ์: กล่อง/ถุง

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


ลำไยอบแห้งช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0987470819
Facebook : 0
Line ID : 0
E-mail address : 0


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 40 ครั้ง