กล้วยฉาบทรงเครื่อง ตรา บุญมี
30 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรแปรรูป ประเภทผลไม้

ที่ตั้ง: จังหวัดลำพูน อำเภอลี้
เทศบาลตำบลศรีวิชัย

ขนาดบรรจุภัณฑ์: 200 กรัม

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


เป็นผลิตภัณฑ์จากกลุ่มวิสาหกิจชุมที่มีการรวมกลุ่ม ใช้เวลาว่างหลังจากงานประจำมารวมกลุ่มแล้วจำหน่ายสินค้าแปรรูปผลไม้ช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 087-1924-575
Facebook : -
Line ID : 087-1924-575
E-mail address : gai_y7@hotmail.com


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 85 ครั้ง