เสาวรสปลอดสารพิษ
60 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรแปรรูป ประเภทผลไม้

ที่ตั้ง: จังหวัดลำพูน อำเภอลี้
อบต.แม่ลาน

ขนาดบรรจุภัณฑ์: 1 กิโลกรัม

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


เริ่มปลูกในปี 2558ช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0823875529
Facebook : rungsmile200@gmail.com
Line ID : 0823875529
E-mail address : rungsmile200@gmail.com


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 45 ครั้ง