น้ำมันหม่องสมุนไพร
60 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: ของใช้และของที่ระลึก

ที่ตั้ง: จังหวัดสตูล อำเภอควนกาหลง
อบต.ควนกาหลง

ขนาดบรรจุภัณฑ์: มี 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


ด้วยส่วนตัวแล้วนางจรัส สุกเผือกได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องสมุนไพรในท้องถิ่นจากมารดา จึงนำความรู้ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ให้เกิดน้ำมันหม่องสมุนไพรดังกล่าวช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 061-1141858
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 201 ครั้ง