เครื่องจักรสาน
200 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: หัตถกรรมพื้นบ้าน

ที่ตั้ง: จังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา
เทศบาลตำบลโคกกรวด

ขนาดบรรจุภัณฑ์: -

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


สืบทอดมายาวนานช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : -
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 35 ครั้ง