ผัก ผลไม้ ข้าสาร ของแห้ง
100 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรอินทรีย์

ที่ตั้ง: จังหวัดนครราชสีมา อำเภอวังน้ำเขียว
อบต.ไทยสามัคคี

ขนาดบรรจุภัณฑ์: 1 กก.

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


ผักปลอดสารพิษของอำเภอวังน้ำเขียวช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0621961982
Facebook : -
Line ID : 0621961982
E-mail address : thaisamakee.1@gmail.com


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 45 ครั้ง