ข้าวไรย์เบอรี่และผักต่างๆ
100 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรแปรรูป ประเภทผัก

ที่ตั้ง: จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอนครหลวง
อบต.บ้านชุ้ง

ขนาดบรรจุภัณฑ์: 1 ถุง

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


ปลูกในพื้นที่ตำบลบ้านชุ้งช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0851921791
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 99 ครั้ง