กาละแมลำไย
180 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรแปรรูป ประเภทผลไม้

ที่ตั้ง: จังหวัดลำพูน อำเภอเวียงหนองล่อง
เทศบาลตำบลหนองล่อง

ขนาดบรรจุภัณฑ์: -

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


การนำลำไยมาแปรรูปเป็นกาละแม สร้างรายได้เสริมช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0816712588
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 88 ครั้ง