ผ้าทอฝ้าย
0 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: หัตถกรรมพื้นบ้าน

ที่ตั้ง: จังหวัดนครนายก อำเภอปากพลี
เทศบาลตำบลเกาะหวาย

ขนาดบรรจุภัณฑ์: 1 ผืน

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


เนื่องมาจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่ชาวพวนนิยมทอผ้าไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน เมื่อวัตถุดิบหาได้ยากขึ้น ประกอบกับเสื้อผ้าสมัยใหม่หาซื้อได้ง่ายขึ้นและมีราคาถูกกว่าและใช้เวลาผลิตน้อยกว่าเมื่อเทียบกับการทอผ้าใช้เอง จึงทำให้คนหันไปซื้อเสื้อผ้าจากตลาดมาใช้มากกว่า และด้วยอายุของคนทอที่เพิ่มมากขึ้น จึงทำให้ความนิยมในการทอผ้าลดน้อยลงจนกระทั่งไม่มีการทอผ้าไว้ใช้ในบ้านอีก ต่อมาก็มีความคิดที่จะกลับมาสืบทอดการทอผ้าของชาวพวน เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าของกลุ่มไทยพวน จังหวัดนครนายก แห่งนี้ ยังคงสืบต่อจากบรรพบุรุษผ่านงานทอผ้าสู่ลูกหลานต่อไปช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0871410120
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 31 ครั้ง