ผักไฮโดรโปนิกส์
20 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรไม่แปรรูป ประเภทผัก

ที่ตั้ง: จังหวัดระยอง อำเภอแกลง
เทศบาลตำบลเนินฆ้อ

ขนาดบรรจุภัณฑ์: 1 ถุง

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


ศึกษาทดลองระบบปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตร และจำหน่ายสินค้าที่มีภายในศูนย์เรียนรู้บ้านจำรุง โดยคุณสมชาย บุญให้ ประธานคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเนินฆ้อ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่สนใจช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 082-2092109
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 43 ครั้ง