กล้าพันธุ์มะม่วง
60 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรไม่แปรรูป ประเภทผลไม้

ที่ตั้ง: จังหวัดลำพูน อำเภอเวียงหนองล่อง
เทศบาลตำบลหนองล่อง

ขนาดบรรจุภัณฑ์: -

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


การนำความรู้การขยายพันธุ์พืชมาใช้ให้เกิดประโยชน์ สร้างรายได้เสริมช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0856182906
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 49 ครั้ง