ข้าวจำรุง
50 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรอินทรีย์

ที่ตั้ง: จังหวัดระยอง อำเภอแกลง
เทศบาลตำบลเนินฆ้อ

ขนาดบรรจุภัณฑ์: 1 กิโลกรัม

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


เดิมทีตำบลเนินฆ้อ ประชาชนส่วนใหญ่ทำนาข้าว แต่ปัจุบันเหลือไม่กี่ครัวเรือน พื้นที่ที่เป็นนาเหลือประมาณ 50 ไร่ โดยคุณสมชาย บุญให้ ยังคงรักษาวิถีชาวบ้านการทำนาแบบอินทรีย์ไว้ให้ลูกให้หลานในท้องถิ่นได้ศึกษาและอนุรักษ์สืบต่อไปช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 082-2092109
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 48 ครั้ง