ปลาดูทอดสมุนไพร (ครูหลอด)
0 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: อาหารแปรรูป

ที่ตั้ง: จังหวัดนครนายก อำเภอปากพลี
เทศบาลตำบลเกาะหวาย

ขนาดบรรจุภัณฑ์: 1 กล่อง

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


ชุมชนบ้านเกาะหวาย หมู่ที่ ๑ ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยพวนที่มีความเข้มแข็งมาแต่โบราณ คนในชุมชนสามารถรวมกลุ่มเพื่อจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพได้หลากหลาย หนึ่งในความป็นอัตลักษณ์ของชุมชนเกาะหวาย คือ การทำปลาดูทอดสมุนไพร จากคำบอกเล่าของ นางจินตนา สิริสุทธิสาร(ครูหลอด) วัย ๕๒ ปี ซึ่งรับราชการครู และเป็นปราชญ์ประจำหมู่บ้าน ที่ชอบศึกษาและบันทึกประวัติศาสตร์จากผู้เฒ่าผู้แก่เรื่อยมา แล้วนำมาถ่ายทอดได้อย่างละเอียด ปลาร้า เป็นอาหารพื้นบ้านซึ่งในแต่ละท้องถิ่นก็จะมีการทำปลาร้าที่เป็นแบบเฉพาะของตนเอง ปลาร้า ชาวไทยพวน เรียกว่า ?ปลาแดะ? เป็นการถนอมอาหารชนิดหนึ่ง สามารถเก็บไว้รับประทานได้นานเป็นปี ๆ ทั้งนี้ข้อแตกต่างระหว่างปลาร้า กับปลาดู คือ ปลาร้า/ปลาแดะ จะใช้ระยะเวลาการหมักนานเป็นปี หมักโดยใช้เกลือและข้าวคั่ว(ที่ทำจากข้าวเปลือกโขลกละเอียด) แต่ปลาดูเป็นผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านของชาวไทยพวน เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมา จะใช้ระยะเวลาการหมักไม่ถึงปี ประหยัดเวลา และการหมักจะเพิ่มส่วนผสม กระเทียม พริกไทย และข้าวคั่วที่ใช้หมักจะทำจากข้าวสารบดละเอียด ทำให้ได้ปลาดู หรือปลาร้าสดที่มีรสชาติแตกต่าง โดยมีรสชาติกลมกล่อม คือมีรสเปรี้ยวและไม่เค็มจัดเหมือนปลาร้าทั่วไป จึงเรียกว่า ปลาดูช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0814406113
Facebook : -
Line ID : 0814406113
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 741 ครั้ง