เห็ดนางฟ้าภูฐาน
40 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรไม่แปรรูป ประเภทผัก

ที่ตั้ง: จังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
เทศบาลตำบลวังกะพี้

ขนาดบรรจุภัณฑ์: 1 กิโลกรัม

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


เป็นการส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกร ให้มีรายได้มากขึ้นนอกเหนือจากการทำนาช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 097-9200238
Facebook : ยศวดี โกศลไกรศรี
Line ID : Yo0979200238
E-mail address : yossawadee4568@gmail.com


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 96 ครั้ง