บ้านจำรุงพอเพียงโฮมสเตย์
ต่ำกว่า 500 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: โฮมสเตย์

ที่ตั้ง: จังหวัดระยอง อำเภอแกลง
เทศบาลตำบลเนินฆ้อ

ขนาดบรรจุภัณฑ์: -

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


ผู้ใหญ่ชาตรี ก่อเกื้อ ประธานศูนย์การเรีียนรู้ของชุมชนและผู้สูงอายุบ้านจำรุง และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านจำรุงตำลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง คนปัจจุบัน ร่วมกับประชาชน 25 ครัวเรือน จัดตั้งกลุ่ม บ้านจำรุงพอเพียงโฮมสเตย์ขึ้นช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 087-5815691
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 171 ครั้ง