เครื่องแกงบ้านวังนาใน
140 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: อาหารจานเดียวประเภทข้าว

ที่ตั้ง: จังหวัดสตูล อำเภอละงู
อบต.น้ำผุด

ขนาดบรรจุภัณฑ์: 1 กิโลกรัม

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


เริ่มจากกลุ่มแม่บ้านในหมู่บ้าน รวมกลุ่มกันทำเครื่องแกงเพื่อใช้ในงานต่างๆ ภายในหมู่บ้าน ซึ่งมีรสชาดดี จนเป็นที่ต้องการของคนทั่วไป จึงได้ร่วมกลุ่มกันผลิตเครื่องแกงขาย จนสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกในกลุ่มช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0973072801
Facebook : สมทรง ปราบกรี
Line ID : -
E-mail address : admin@namphut.go.th


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 214 ครั้ง