บุคาโฮมเสตย์
501-1,000 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: โฮมสเตย์

ที่ตั้ง: จังหวัดนครราชสีมา อำเภอสีคิ้ว
อบต.ดอนเมือง

ขนาดบรรจุภัณฑ์: -

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


ความเป็นมา สืบเนื่องจากสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ขบวนการเสรีไทยได้ใช้พื้นที่ในการติดต่อสื่อสารเป็นแหล่งสะสมและขนถ่ายอาวุธยุทธภัณฑ์ และเสบียง เพื่อใช้ในการต่อสู้กับกองทัพญี่ปุ่น เนื่องจากมีสภาพ พื้นที่ทางภูมิศาสตร์เอื้ออำนวย เป็นแนวหน้าผาทอดยาว มาจากเทือกเขาเพชรบูรณ์จนถึงเขาใหญ่ เช่นเดียวกับถ้ำเสรีไทยที่อุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร จึงให้รหัสพื้นที่ตรงนี้ว่า \"ดอนเมือง\" เพื่อหลบเลี่ยงกองทัพญี่ปุ่นให้เข้าใจคิดว่า คือ บริเวณเขตสนามบินดอนเมือง ปัจจุบัน ที่บริเวณนี้จึงเป็นเหมือนค่ายกำบังทหาร ซึ่งปัจจุบันไม่เหลือร่องรอยเท่าไรนักช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 089 - 617 - 6352
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 129 ครั้ง