ผัก
0 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรแปรรูป ประเภทผัก

ที่ตั้ง: จังหวัดสตูล อำเภอเมืองสตูล
อบต.ตันหยงโป

ขนาดบรรจุภัณฑ์: ราคาตามท้องตลาก/กิโลกรัม

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


ผัดท้องถิ่นตามฤดูกาล และผักต่างๆหลากหลาย สดชิดต่างช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 085-0797140
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 102 ครั้ง