ผักชะอม,มะเขือ
15 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรแปรรูป ประเภทผัก

ที่ตั้ง: จังหวัดชัยภูมิ อำเภอเกษตรสมบูรณ์
อบต.บ้านเป้า

ขนาดบรรจุภัณฑ์: 1 กก.

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


เริ่มต้นจากการคิดอยากจะทำเกษตรพอเพียง จึงได้ปลูกผักกินเองในครอบครัว เหลือจากการกินในครอบครัวจึงได้นำไปขายตามหมู่บ้าน ต่อมาเลยขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 095-1628138
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : banpao@hotmail.com


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 128 ครั้ง