จิ้งหรีด
200 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: อาหารป่า

ที่ตั้ง: จังหวัดชัยภูมิ อำเภอเกษตรสมบูรณ์
อบต.บ้านเป้า

ขนาดบรรจุภัณฑ์: 1 กก.

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


เริ่มต้นจากการ ได้ไปดูเกษตรกรคนอื่นเขาเลี้ยง เกิดความคิดอยากลองเลี้ยงดู เพื่อที่จะเป็นรายได้เสริมช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : -
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : banpao@hotmail.com


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 711 ครั้ง