ผักคะน้า
20 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรไม่แปรรูป ประเภทผัก

ที่ตั้ง: จังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์
อบต.พระนอน

ขนาดบรรจุภัณฑ์: กิโลกรัมละ

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


-ผักคะน้าช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 093-7350699
Facebook : -
Line ID : 093-7350699
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 48 ครั้ง