ต้นกล้าพันธุ์มะพร้าว
60 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรอินทรีย์

ที่ตั้ง: จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอปากพนัง
อบต.ท่าพญา

ขนาดบรรจุภัณฑ์: 1 ต้น

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


มะพร้าวเป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่สร้างรายได้ให้ครัวเรือนในชุมชนประชาชนส่วนใหญ่นิยมปลูกมะพร้าวกันเพื่มขึ้นจึงเพาะพันธุ์ต้นกล้ามะพร้าวไว้จำหน่ายในชุมชนดีกว่าให้ประชาชนไปซื้อจากที่อื่นช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0956182397
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 40 ครั้ง