ส้มโอขาวแตงกวา
50 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรไม่แปรรูป ประเภทผลไม้

ที่ตั้ง: จังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี
เทศบาลตำบลหาดทนง

ขนาดบรรจุภัณฑ์: กิโลกรัม

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


ทำเกษตรกรรมปลูกส้มโอมากว่า 30 ปี ไม่ใช้สารเคมีและได้เครื่องหมายรับรอง Q จากคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ในด้านความปลอดภัยอาหาร (food safety) และด้านคุณภาพที่จำเป็น (essential quality)ช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0872022308
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 57 ครั้ง