พริกสด
80 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรแปรรูป ประเภทผัก

ที่ตั้ง: จังหวัดชัยภูมิ อำเภอเกษตรสมบูรณ์
อบต.บ้านเป้า

ขนาดบรรจุภัณฑ์: 1 กก.

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


เริ่มต้นจากการคิดหารายได้เสริมหลังจากการทำนา เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว พื้นที่นาก็ไม่ได้ปลูกอะไร จึงมีความคิดหารายได้เสริมในพื้นที่นาของตนเอง เกษตรกรมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักอยู่แล้ว และเริ่มต้นจากการปลูกไม่มาก ต่อมาได้มีพ่อค้าแม่ค้ามาเห็นผลผลิตผักและได้รับซื้อเป็นประจำจนถึงปัจจุบันช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0843284121
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : banpao@hotmail.com


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 174 ครั้ง