ขนมห่อค่อม
20 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: อาหารว่างไทย (เช่น กระทงทอง ปั้นขลิบนึ่งไส้ต่างๆ)

ที่ตั้ง: จังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอพุนพิน
อบต.น้ำรอบ

ขนาดบรรจุภัณฑ์: ขายเป็นพวง ๆละ 5 ห่อ ราคาพวงละ 20 บาท

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


ขายคู่ กับขนมห่อเป็นขนมมีชื่อของตำบลน้ำรอบช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0821790345
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 196 ครั้ง