BAN RAI THAILAND
25 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรแปรรูป ประเภทผลไม้

ที่ตั้ง: จังหวัดนครราชสีมา อำเภอสีคิ้ว
อบต.หนองบัวน้อย

ขนาดบรรจุภัณฑ์: 100 กรัม

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


-ช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 097-2591140
Facebook : นุชฟอร์ไลฟ์ สีคิ้ว
Line ID : rinradakaa
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 41 ครั้ง