น้ำนมแพะ
20 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: สินค้าเกษตรอินทรีย์

ที่ตั้ง: จังหวัดนครราชสีมา อำเภอสีคิ้ว
อบต.คลองไผ่

ขนาดบรรจุภัณฑ์: 150cc

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


กลุ่มชนมุสลิม ย้ายถิ่นฐานมาจากทางใต้ช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 0892830870
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : -


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 38 ครั้ง