เห็ด 3 รส
30 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์: อาหารแปรรูป

ที่ตั้ง: จังหวัดลพบุรี อำเภอบ้านหมี่
อบต.หนองกระเบียน

ขนาดบรรจุภัณฑ์: กล่อง

Share:

คำอธิบายลักษณะเด่น


เกิดการเพาะเห็ดประเภทนางรมภายในตำบลช่องทางการติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ : 085-1856281
Facebook : -
Line ID : -
E-mail address : somkid@gmail.com


จำนวนยอดเข้าชมสินค้าทั้งหมด : 191 ครั้ง